၈၈ တုန္းက အမွတ္တယ စာမ်ားေရးရန္ စိတ္ကူးမိပါတယ္…

အဲဒီတုန္းက အတြင္းစကား ၾကားရတာေတြဟာ ေကာလဟာလ လား၊ အမွန္လားေတာ့ မသိပါဖူး။ က်ေနာ္တုိ႔ အေဖေတြ အိမ္မွာ ေျပာတဲ႔ စကားေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ခုိးနားေထာင္ၿပီး၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ စုံတဲ႔ အခါ ေျပာျဖစ္ၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ႔ အဲဒီ ေကာလဟာလ ေတြကုိ ဒီေန႔ေခတ္နဲ႔ ျပန္ၾကည့္ရင္ အင္မတန္ကုိ တုိက္ဆုိင္ေနလြန္းပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ (၈၈)က က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာခဲ႔ၾကတဲ႔ ေကာလဟာလမ်ား လုိ႔ ေခါင္းစဥ္ေပးၿပီး ေဆာင္းပါး တပုဒ္ အခန္းဆက္နဲ႔ ေရးသြားမယ္ စိတ္ကူးၾကည့္ပါတယ္။

Facebook Page ကုိ ကန္႔သတ္ထားပါသည္

ယခင္က Aung Blog Facebook Page ကုိ Like လုပ္ထားၿပီး၊ ဝင္ၾကည့္ေနေသာ္လည္း အခုအခါ ဝင္ေရာက္ၾကည့္လုိ႔ မရေတာ့သည္မွာ – အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳႏုိင္ဖုိ႔ ကန္႔သတ္ထားလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာမ်က္ႏွာမ်ားကုိလဲ အသက္ မျပည့္ေသးသူမ်ား ၾကည့္ရွဳရန္ သင့္ေတာ္မည္ မဟုတ္ပါ၊ ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိလဲ သီးသန္႔ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးျခင္း

အျခား အင္တာနက္ အခ်ိတ္အဆက္မွ ဆက္သြယ္ေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွ အပ၊ ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္ တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ရုပ္ပုံ၊ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္တုိ႔သည္ ဤ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္၏ မူပုိင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္၏ မူပုိင္မ်ားကုိ အင္တာနက္ေပၚတြင္ မူရင္း အခ်ိတ္အဆက္ကုိ ေဝဌေဖာ္ျပျခင္းမွ အပ၊ ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္ စီစဥ္ထုတ္လုပ္သူ၏ တရားဝင္ စာျဖင့္ေရးသားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ၊ ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ပါသည္။

ဤဝက္ဆုိဒ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရွဳသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူ သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒ

ဤဝက္ဆုိဒ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရွဳသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူ သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒမွာ Privacy ေခၚ ကုိယ္ပုိင္ အခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားရွိမွဳ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဤ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မွာ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္သည့္ ပုံစံကုိ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေရးသား တင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေျဖေဖ်ာ္ရန္ သက္သက္သာ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ရွိသည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားသာ ဖတ္ရွဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္ပါ အေၾကာင္းအရာတုိ႔သည္ စာေရးသူ၏ ခံယူခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္၊ တုိက္တြန္းခ်က္၊ လွဳံ႕ေဆာ္ခ်က္၊ ႏွင့္ ေျဖေဖ်ာ္ရန္မွအပ အျခား ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုခု ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူျခင္း မျပဳရပါ။

အင္တာနက္ ဖုိင္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

ဤ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ ၏ ဖုိင္မ်ား ထားသုိေနရာ (hosting) မွာ ယခင္က အေမရိကား ရွိ အင္တာနက္ ဖုိင္မ်ား ထားသုိသည့္ လုပ္ငန္းေနရာ (web hosting server) မွ ယခု စကၤာပူ သုိ႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ တင္ထားလုိက္ပါသည္။

ထုိင္းကေခ်သည္ ဇာတ္လမ္း (အမွာစာ)

ဤဝထၳဳမွာ အခ်ဳိ႕စာဖတ္သူမ်ား အတြက္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ဖတ္ရွဳရန္ မသင့္ေသာ ဝထၳဳ ဇာတ္လမ္း ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဆုိဒ္ကုိ အသစ္ျပင္ဆင္ စာျပန္ေရးျခင္း

ဤ ဘေလာ့ဂ္ မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္ ေရးသားလာခဲ႔ေသာ္လည္း၊ ၾကားတြင္ ေန႔စဥ္ စာေရးသားရန္ ႏွင့္ ဆုိဒ္ကုိထိန္းသိမ္းရန္ အခ်ိန္ အခက္အခဲေၾကာင့္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ရပ္နားခဲ႔ရပါသည္။ ထုိသုိ႔ ရပ္နားစဥ္ ကာလမ်ားတြင္ Facebook ေပၚမွာ စာတုိ စာစမ်ား ဆက္လက္ ေရးသားခဲ႔ ေသာ္လည္း၊ ထုိမွ တဆင့္ စာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ား အား တင္ျပရသည္မွာ အားပါး တရ သိပ္မရွိလွပါ။