ဝထၳဳဇာတ္လမ္းမ်ား

ေအာင္(စစ္ဒနီ) ေရးသားသည့္ ဝထၳဳ ဇာတ္လမ္းမ်ား

ဗဟုသုတႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံတုိ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး၊ ခံစားမွဳ ရသ မ်ဳိးစုံျဖင့္ ဝထၳဳတုိ၊ ဝထၳဳရွည္၊ အခန္းဆက္ ဝထၳဳ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဆက္လက္ ေရးသား၍၊ ဤ ဘေလာ့ဂ္ ေပၚတြင္ တင္ေပးသြားပါမည္။ ေနာက္ဆုံး ေရးသားၿပီးႏွင့္ ေရးလက္စ ဝထၳဳ ဇာတ္လမ္း ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။


short-story-book-cover1
မင္းကလဲမင္း၊ ငါကလဲငါ
12 votes, average: 4.25 out of 512 votes, average: 4.25 out of 512 votes, average: 4.25 out of 512 votes, average: 4.25 out of 512 votes, average: 4.25 out of 5
(စုစုေပါင္း - 12 ဦး အကဲျဖတ္ထားသည္)

ထုိင္းႏုိင္ငံ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမေလး တစ္ေယာက္ အေပၚ ခံစားရသည့္ အေတြ႕အႀကဳံကုိ ေရးသားထားသည့္ ဝထၳဳတုိ။

ဤဝထၳဳတုိသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ခဲ့ၿပီး၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးခဲ႔ေသာ ျမန္မာျပည္က ေရႊြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမ ကရင္မေလး တစ္ေယာက္ႏွင့္ စာေရးသူရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကုိ အျဖစ္မွန္အတုိင္း ျပန္လည္ ေရးသား တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမေလးတုိ႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးၾကၿပီးေနာက္ အတူတူ အားလပ္ရပ္ ခရီးတစ္ခု ထြက္ၾကရာမွ မထင္မွတ္သည့္ ဆက္ဆံေရးသုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားရသည့္ အေၾကာင္းကုိ အျဖစ္မွန္အတုိင္း ေရးသား တင္ျပထားပါသည္။ထုိင္းကေခ်သည္
17 votes, average: 4.65 out of 517 votes, average: 4.65 out of 517 votes, average: 4.65 out of 517 votes, average: 4.65 out of 517 votes, average: 4.65 out of 5
(စုစုေပါင္း - 17 ဦး အကဲျဖတ္ထားသည္)

တဏွာ – အခ်စ္ႏွင့္ တုန္လွဳပ္ ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းကုိ အေျခခံသည့္ အခန္းဆက္ ဝထၳဳရွည္။

ၾသစေတးလွ်ႏုိင္ငံတြင္ သုေတသနျပဳ ေနသည့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး တစ္ေယာက္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ သုေတသနျပဳရန္ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္၊ အရက္ဘားဆုိင္မွ ကေခ်သည္ ျပည့္တန္ဆာ တဦးအား စြဲလမ္းတပ္မက္ၿပီး ခ်စ္ႀကိဳက္မိရာက၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုိ မိန္းကေလး ၏ အသက္ကုိ ရန္ရွာမိခဲ႔သည့္ ျဖစ္ရပ္ကုိ ဇာတ္လမ္းဖြဲ႕ ေရးသားထားပါသည္။ ဤဝထၳဳတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ ထုိင္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ေတြးေခၚယူဆပုံ၊ လူေနမွဳ စရုိက္ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကုိ ေပၚလြင္ျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။