စာေရးသူ

စာေရးသူႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း


မိမိဟာ ျမန္မာလူမ်ဳိး မိဘ ႏွစ္ပါးကေန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းလာသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိရဲ႕ ဘဝမွာ တစ္ေယာက္တည္း ေနရတာကုိ သေဘာက်ၿပီး – ခရီးသြားရတာကုိ ႏွစ္ၿခိဳက္ရာ အေရွ႕ အာရွႏုိင္ငံ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျခဆန္႔ ခဲ႔ပါတယ္။

အခု အခ်ိန္တြင္ ၾသစေတးလွ်ႏုိင္ငံ စစ္ဒနီၿမိဳ႕မွာ အေျခခ် ေနထုိင္ၿပီး ဖန္တီးမွဳ အႏုပညာ (Creative Art) ပါရဂူဘြဲ႕ အတြက္ စာတမ္း ျပဳစုေနပါတယ္။

မိမိရဲ႕ ေနာက္ခံမွာေတာ့ – ဥပေဒ ပညာ ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္၊ စီးပြားေရး ပညာကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ သင္ယူခဲ႔ဖူးၿပီး၊ ၾသစေတးလွ်တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာ (BSc.IT) နဲ႔ ဘြဲ႕ရခဲ႔ပါတယ္။ အခု ပါရဂူဘြဲ႕ အတြက္ စာတမ္း မျပဳစုခင္ – ရုပ္ရွင္နဲ႕ ဖန္တီးမွဳ အႏုပညာ ဝိဇၨာဘြဲ႕ (MMAP) ကုိလဲ တက္ ေရာက္ရယူခဲ႔ပါတယ္။

တဖက္မွာလဲ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ က်င္လည္ခဲ႔ဖူးတဲ႔ အတြက္ မိမိအတြက္မွာ – ေဒသႏၱရ အေတြ႕အႀကဳံ၊၊ လူမွဳဘဝ အေတြ႕အႀကဳံနဲ႕၊ ပညာရပ္ ဆုိင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံ မ်ဳိးစုံတုိ႕ကုိ ရရွိခဲ႔ပါတယ္။

ဒီအေတြ႕ အႀကဳံေတြ အေပၚ အေျခခံၿပီး – မိမိရဲ႕ အေတြးအျမင္၊ စိတ္ကူးမ်ားကုိ စာေရးသားၿပီး ဒီ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚမွ တဆင့္ ေဖာ္ျပ လွ်က္ရွိပါတယ္။

စာဖတ္သူမ်ား အေနနဲ႔လဲ ကုိယ္ပုိင္ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ အေတြးအေခၚ အသိ အျမင္မ်ားျဖင့္ မိမိေရးသားတဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚမွာ မွတ္ခ်က္ေပး ေဆြးေႏြး တုန္႔ျပန္ ေရးသားဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ရင္းႏွီးစြာျဖင့္-
ေအာင္ (စစ္ဒနီ)