၈၈ က က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာခဲ႔ၾကတဲ႔ ေကာလဟာလမ်ား (၁)

အဲဒီ အခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ဟာ ႏုိင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းသြားတက္ခြင့္ မရွိပါဖူး။ ဒီေတာ့ ပါ့စ္ပုိ႔ ေလွ်ာက္တဲ႔ အခါမွာ အလုပ္သြားလုပ္ဖုိ႔ ဆုိၿပီး ‘ညာ’ ေလွ်ာက္ရပါတယ္ (ဦးေနဝင္းေခတ္မွာ မညာရင္ အရာရွိႀကီးေတြကုိယ္တုိင္ ဘယ္သူမွ ဘာမွ လုပ္လုိ႔ မရၾကပါဖူး၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဇာဂနာ က အဲဒီေခတ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ဝန္ႀကီးေတြ ေခါင္းေပါင္းစ ဘယ္ခ်သလား၊ ညာခ်သလား ဆုိတဲ႔ ပ်က္လုံးနဲ႕ နာမယ္ႀကီးခဲ႔ပါတယ္)။

၈၈ က က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာခဲ႔ၾကတဲ႔ ေကာလဟာလမ်ား (၂)

က်ေနာ္တုိ႔ အေဖေတြက အဲဒီ ေခတ္အခါမွာ ေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္ ရွိၾကတဲ႔ ‘လူႀကီး’ ေတြ ဆုိတာကုိ ေျပာထားခဲ႔ ၿပီးပါၿပီ။ ဒီအခါ စာဖတ္တဲ႔သူ အခ်ဳိ႕က က်ေနာ္တုိ႔ အျပင္လူေတြ ဖက္က ျမင္ၾကသလုိ၊ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အေဖေတြကုိ – အေဖႀကီး ဦးေနဝင္းရဲ႕ သားေလးေတြ လုိ႔ ျမင္ၾကပါလိမ့္မယ္။