ကုိယ္လုံးေဖာ္ အႏုပညာ နဲ႔ ယဥ္ေက်းမွဳ

တခ်ိန္က ကုိယ္လုံးတီး မိန္းမ ပုံမ်ားကုိ ျမင္ရတဲ႔ အခါမွာ – ကိေလသာ တဏွာ ရာဂစိတ္ကုိ ႏွဳိးဆြေပးတဲ႔ ပုံမ်ား၊ တနည္းအားျဖင့္ ‘အျပာ’ ပုံမ်ားရယ္လုိ႕ ထင္မွတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ကုိယ္လုံးတီး ဓါတ္ပုံ၊ ရုပ္ရွင္၊ ရုပ္တု၊ အစရွိသည္တုိ႔တုိင္းကုိ ‘အျပာ’ က႑ေအာက္မွာ စာရင္းသြင္းလုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့ဖူး ဆုိတာ သိလာပါတယ္။