ေယာက်္ား၊ မိန္းမ သဘာဝ – အဂၤလိပ္စကားပုံ

မိန္းမ အမ်ားစုသည္ ကေလး ေပါက္စေလး မ်ားလိုပင္ မဟုတ္ပါဖူး – မလုပ္ပါဖူး ဟု ေျပာျခင္းကို ႏွစ္သက္ တတ္ၾကသည္။ ေယာက်္ား အမ်ားစုကလည္း အရူး မ်ားလိုပင္ ထိုစကား ကို အဟုတ္ အမွန္ ထင္တတ္ၾကသည္။