မင္းကလဲ မင္း၊ ငါကလဲ ငါ

ဤဝထၳဳတုိသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ခဲ့ၿပီး၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးခဲ႔ေသာ ျမန္မာျပည္က ေရႊြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမ ကရင္မေလး တစ္ေယာက္ႏွင့္ စာေရးသူရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကုိ အျဖစ္မွန္အတုိင္း ျပန္လည္ ေရးသား တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမေလးတုိ႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးၾကၿပီးေနာက္ အတူတူ အားလပ္ရပ္ ခရီးတစ္ခု ထြက္ၾကရာမွ မထင္မွတ္သည့္ ဆက္ဆံေရးသုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားရသည့္ အေၾကာင္းကုိ အျဖစ္မွန္အတုိင္း ေရးသား တင္ျပထားပါသည္။